UZUN HAVALAR
BEN DE GİTTİM BİR GEYİĞİN AVINA


Repertuar No
77 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BEN DE GİTTİM BİR GEYİĞİN AVINA
GEYİK BENİ ÇEKTİ KENDİ DAĞINA
TÖVBELER TÖVBESİ GEYİK AVINA
ANAM BEKLEMESİN KALDIM KAYADA

KAYANIN DİBİNE ÇADIR KURSUNLAR
ÇİFTE DAVUL ÇİFTE SAZI VURSUNLAR
NİŞANLIMI BAŞKASINA VERSİNLER
ANAM BEKLEMESİN KALDIM KAYADA

ELBİSEM SANDIKTA BASILI KALDI
NİŞANLIM SILADA KÜSÜLÜ KALDI
ELLERİM KAYADA ASILI KALDI
BEKLEMESİN ANAM KALDIM KAYADA

 

TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

     Gavurdağı (şimdiki adı Nurdağı), görünüşünün tersine derin vadilerle, sarp kayalıklarla doludur. Çam kokusu, kekik kokusu bu dağların üstünde hiç eksik olmaz.
     Çok eski zamanda, Durmuş Ali adlı bir Avşar delikanlısı avcılığı, özellikle geyik avcılığına meraklıdır. Günlerden bir gün Durmuş Ali bir geyik yavrusunu vurup eve getirir. Anası bir oğlu Durmuş Ali'ye, bir geyik yavrusuna bakar, içi sızlar. Bu arada oğlunu bir iyice azarlar, ona öğütler verir, bir daha geyik avına gitmemesini söyler.
     Durmuş Ali anasını dinlemez. Yine geyik avına çıkar. Bu kez peşine katıldığı geyik daha önce vurup öldürdüğü geyiğin anasıdır. Ana geyik Durmuş Ali'yi sarp kayalıklara çeker. O koca kayaların arasında bir görünür bir yok olur. Durmuş Ali de peşinde... Derken delikanlı kayalıklardan aşağı düşüp yuvarlanır, yaralanır.
     Sonrası, bu türküyü söyledikten sonra ölür.
     Kimi kaynaklar öykünün kahramanını "Halil" olarak gösterirler.

Ben de gittim bir geyiğin avına 
Geyik de çekti beni kendi dağına 
Tövbeler tövbesi geyik avına
Siz gidin kardeşler kaldım kayada

Ben giderken kayabaşı kar idi 
Yel vurdu da ılkım silkim eridi 
Ak bilekler taş üstünde çürüdü 
Siz gidin avcılar kaldım kayada

Urganım kayada asılı kaldı 
Asbabım sandıkta basılı kaldı 
Sılada nişanlım küsülü kaldı
Siz gidin kardeşler kaldım kayada 

Kayanın dibine çadır kursunlar 
Çifte davul, çitfe zuma vursunlar 
Nişanlımı kardeşime versinler 
Siz gidin kardeşler kaldım kayada

KAYNAK: 
* Türk Halk Müziği ve Oyunları, Folklor Dergisi, 1. cilt, sayfa 159, 1982, Ankara. (Ağıdm öyküsünü ilk kez Yaşar Kemal Göğceli derlemiştir. T. F. A. 3. cilt, sayfa 850).

AÇIKLAMA:
* Ilkım silkim: Belli belirsiz, yavaş yavaş serap gibi.
* Asbap: Giysi, elbise.

                                              Öyküleriyle Ağıtlar
                                              Ahmet Z. ÖZDEMİR