KIRIK HAVALAR
BEN BİR GEYİK GEZER GÖRDÜM


Repertuar No
635 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
7/4 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Fa 
Ses Genişliği
7 Ses 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BEN BİR GEYİK GEZER GÖRDÜM
YAVRULARI MELER GÖRDÜM
GELİN OLDUM ŞİMDEN SONRA
EL ANASINA ANA DİYECEĞİM
(EL BABASINA BABA DİYECEĞİM)

ÇEKİN ÇEKİN KIR ATLARI
YÜKLETELİM BAKIRLARI
GELİN BİNER KAVAKLARA
ŞAVKİ VURDU DAĞA TAŞA

ŞAVK : Işık, nur

-------------------------

NOT : 635 Repertuar numaralı "BEN BİR GEYİK GEZER GÖRDÜM" isimli türkünün kaynak kişisi nota üzerinde görünmeyip, kayıtlara da "Yöre Ekibi" olarak yazılmıştır. Türküye ait derleme fişinde Çanakkale / Ezineli 1921 doğumlu düğüncü Remziye Gülay ismi yazılı olup, ses kaydında tek bir bayan sesi olduğu işitilmektedir. Remziye Gülay'dan 5 adet türkü derlenmiş olup, ses rengi de diğer kayıtlarla tutmaktadır.