UZUN HAVALAR
BAŞINDA PARE PARE GARIN VAR SENİN


Repertuar No
479 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(ay dost) BAŞINDA PARE PARE GARIN VAR SENİN (ah senin de oy)
YARİNEN YAYLAYACAK ZAMANIN DAĞLAR (oy oy)

(aman) SENİ ÇIKMAYA NE MECALİM VAR BENİM
GOYMADIN TAKATİMİ DE GÜMENİM DAĞLAR (oy oy)

(ay dost) YAĞMUR YAĞAR DA HER OTLARI BİTİRİR (ay bitirir oy)
GÜL GELİR DE İREYHANI YETİRİR (oy oy)
SARI ÇİÇEK PERVAZ KURMUŞ OTURUR (oy oy)
KARIŞMIŞ LALEYE ÇİMENİN DAĞLAR (oy oy)

MECAL : Derman, kuvvet, güç
PERVAZ : Çevresindekilere yüksekten bakan, kendine sağlam bir yer edinen.
GÜMEN : GÜMAN : Zan, şüphe, dert, tasa vb.