KIRIK HAVALAR
BAK ŞU DA KAŞIN KARESİNE


Repertuar No
206 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
9/8 
En Pes Ses
Sol 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
8 Ses 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


                    Kaynak kişiden
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

BAK ŞU (da) KAŞIN KARESİNE
NİŞAN ÇEKMİŞ ARESİNE VAY

Bağlantı:
GADINIM GEL
GEL GEL GEL
Bİ DANEM GEL
GEL GEL GEL
DORUNUM GEL

A KIZ SENİ ALAYIM SENİ
KUTNULARA SARAYIM SENİ

Bağlantı

YAKA DA KEKLİK ALAYI
GELİR DOLAYI DOLAYI VAY

Bağlantı

KUTNU : Pamuk dokuma ve daha çok ipekle karışık bir çeşit dokuma
NİŞAN ÇEKMEK : Belirleyici biçimde boyamak
YAKA : Karşı taraf

-------------------------

NOT : 206 Repertuar numaralı "BAK ŞU DA KAŞIN KARESİNE" isimli türkünün notası üzerinde kaynak kişi bilgisi; Kadir Acar / Fatma Günyıl / Dudu Şengül olarak görülmektedir. Konservatuar kayıtları incelendiğinde; bu türküye ait 2 adet ses kaydı olduğu görülmektedir. Bunlardan birisinin Kadir Acar tarafından Bağlama eşiliğinde söylendiği, diğerinin ise Fatma Günyıl ve Dudu Şengül tarafından Def çalarak söylendiği duyulmaktadır. Her 3 kişinin birlikte okudukları ne bu türkü ne de başka bir türküye ait herhangi bir ses kaydı ve/veya derleme fişi de mevcut değildir. Birlikte söylemeseler de her iki derleme kaydının birlikte değerlendirilerek, 3 kaynak kişinin de aynı anda "Kaynak Kişi" olarak birlikte yazıldığı düşünülmektedir.