UZUN HAVALAR
BAHÇAYAM BARAM SENE


Repertuar No
503 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
 
Türü
Karar Sesi
 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(gözlerim gene) BOHÇAYAM BARAM SENE
(mine boylum) HEYVAYAM NARAM SENE (evi yanmış)
GEVLİV HİÇ FİKRETMESİN
(öz ağam oğlu) ÖLÜNCE YARAM SENE (he neynim)
GÖZÜM GENE EVİ HARAP
CAN ÇIKMA DOST GELİNCE
GÖREĞ NE DİYER AĞLAR
BÜLBÜL AĞLAR GÜL AÇMAZ
VERANDI BELE BAĞLAR
TOPRAK ONUN BAŞINA
BED ASILA BEL BAĞLAR
GEL GEL AĞAM EY GEL
GÜLÜM EY GEL AĞAM
GEL GEL ZULUM GEL AĞAM GEL
MENE ZULMEDEN ÖZ BEĞİM

GEVLİV : Gönlün