UZUN HAVALAR
BABA BUGÜN GEYİPSEN KARALARI


Repertuar No
59 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    Kaynak kişiden


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(nalan nalan baba bögün)
GEYİPSEN KARALARI
SÖKÜPSEN YARALARI (gözlerim ey hayın)
BİR ESMERDEN BİR GÜZEL
BOZUKTU ARALARI
YOKTU BİR EHLİ SEVAP
BARIŞTIRSIN BUNLARI (vay uy uy gülüm ağam gel)

(nalan nalan baba bugün)
GENE GEYDUV AĞI SEN
KARALI SEN AĞI SEN (gözlerim ey hayın)
UÇURTTUN BÜLBÜLLERİ
VİRAN ETTİN BAĞI SEN
KIL TEKİN İNCELDİPSEN
BENİM TEKİN DAĞI SEN (vay uy uy gülüm ağam gel)

EHL-İ SEVAP : Hayırsever
TEKİN : Gibi
ESMERDEN : Esmerle
GEYDUV : Geydin
VİRAN : VİRANE : Yıkık, terkedilmiş yer, harabe, ören