KIRIK HAVALAR
AŞKINLA BU UŞŞAKI VİRANEYE DÖNDERDİN


Repertuar No
2409 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
10/8 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Mi 
Ses Genişliği
5 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

AŞKINLA BU UŞŞAKI ŞAHANEYE DÖNDERDİN
ŞEMİ RUHUNA KARŞI PERVANEYE DÖNDERDİN

GÖR BANA NELER KILDIN GURBET ELİNE SALDIN
HEP VARLIĞIMI ALDIN VİRANEYE DÖNDERDİN

NE SAVMÜ SALATIM VAR NE HACCÜ ZEKATIM VAR
ZAHİTLER ARASINDA BİGANEYE DÖNDERDİN

BİR LAHZA GÖNÜL SENSİZ EY DİLBER KARAR ETMEZ
AHIR BENİ MECNUN VEŞ DİVANEYE DÖNDERDİN

LAL LEBİNİ BİR KEZ SUNDUR BİZE EY SAKİ
GUYA Kİ AYIRMAZ BİR MESTANEYE DÖNDERDİN

HER KİMSE HABER SORSAM SEKRAMIN DEYU SÖYLER
BU ZATİ-Yİ A'LAYI MEYHANEYE DÖNDERDİN

ŞEM : Işık, ateş
PERVANE : Işık etrafında dönerek uçan böçek
SAVMÜ SALAT : Oruç ve namaz
HACC Ü ZEKAT : Hac ve zekat
ZAHİT : Dindar
BİGANE : İlgisiz
LAHZA : An
AHİR : Sonra
VEŞ : Gibi
LAL : Kırmızı, al renkli
MESTANE : Sarhoşca, başı dönmüş
SEKRAN : Sarhoş
VİRAN : VİRANE : Yıkık, terkedilmiş yer, harabe, ören