KIRIK HAVALAR
AŞIKLARDA OLAN EFKAR


Repertuar No
2129 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Tercan  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
Si b2 
Usül
9/8 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
La 
Ses Genişliği
8 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

AŞIKLARDA OLAN EFKAR
ARTAR GİDER ARTAR GİDER
TUTAR YÜKÜNÜ CEVHERDEN
SATAR GİDER SATAR GİDER

AŞK AŞIĞIN AYNASIDIR
AŞIK AŞKIN ÇIRASIDIR
MAŞUK ONUN BELASIDIR
ÇATAR GİDER ÇATAR GİDER

MÜSLİMİ DER DOĞRU YARA
AŞIK OLDUM BEN DİDARA
AŞKIN KİTABINDA ARA
TA EZELDEN TUTAR GİDER

EFKAR : Düşünce: sıkıntı
MAŞUK : Aşık olunan kişi
DİDAR : Yüz (Sevgili)
EZEL : Başı belli olmayan zaman