UZUN HAVALAR
ASAF'IN MİKTARINI BİLMEZ SÜLEYMAN


Repertuar No
460 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


                    


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

ASAF'IN MİKTARINI BİLMEZ SÜLEYMAN OLMAYAN
BİLMEZ İNSAN KADRİNİ ALEMDE İNSAN OLMAYAN (ölürem)

ZÜLFÜNE DİL VERMEYEN BİLMEZ GÖNÜL AHVALINI
(ah) ANLAMAZ HAL-İ PERİŞANI PERİŞAN OLMAYAN

RIZKINA KANİ OLAN GERDUNA MİNNET EYLEMEZ
ALEMİN SULTANIDIR MUHTACI SULTAN OLMAYAN

KİM Kİ KORKMAZ HUDADAN ANADAN KORKAR ERBAB-I UKUL
(ah) HER NE İSTERSE YAPAR HAK'DAN HER ASAN OLMAYAN

İTİRAZ EYLERSE BİR NADAN ZİYA HAMUŞ OLUR
ÇÜNKÜ BİLMEZ KADR-İ GÜFTARIN SÜHANDAN OLMAYAN (ölürem)

ASAF : Süleyman peygamberin veziri
GERDUN : Felek
ERBAB-I UKUL : Akıllı insanlar
NADAN : Cahil, kaba
HAMUŞ : Susmuş, sessiz