KIRIK HAVALAR
APARMAĞA GELMİŞİK


Repertuar No
2842 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
Si 
Bitiş Sesi
Si 
Usül
6/8 
En Pes Ses
Si 
En Tiz Ses
Fa 
Ses Genişliği
5 Ses 
Youtube Linki
 
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

APARMAĞA GELMİŞİK
ŞAL ALMAĞA GELMİŞİK
OĞLANIN ADAMIYIK
APARMAĞA GELMİŞİK

GIZIN BAHTI AĞ OLSUN
GOHUMLARI SAĞ OLSUN
GIZIN GETTİĞİ YOLLAR
GÖRÜM ÇIN ÇIRAĞ OLSUN

GIZIL GÜLLER ÇOLDADIR
GOLÇAK LEĞEN YOLDADIR
GIZ ÜREĞİ DÖGÜNÜR
OĞLAN GÖZÜ YOLDADIR

GOHUM : Kavim, akraba
KÖL : Gül ağacı
APARMAĞA GELMEK : Götürmeye gelmek
ÇIN ÇIRAĞ : Aydınlık ışıklı
EL ÇATMAMAK : Ulaşmamak