UZUN HAVALAR
AĞALAR KIŞ M'OLACAK


Repertuar No
8 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
-  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
 
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
 
Usül
 
En Pes Ses
 
En Tiz Ses
 
Ses Genişliği
 
Youtube Linki
 


TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

(yar yar) AĞALAR DA KIŞ M'OLACAK
(yar havar) DAĞLAR DUMANLI DUMANLI
HABER GELMİŞ NAZLI YARDAN
GALBİN GÜMANLI GÜMANLI

GÜL TOPLADIM DESTE DESTE
GÜLÜ YOLLADIM DOSTA
GÜLÜ BAHÇACIDAN İSTE
BAHÇA ZAMANLI ZAMANLI

GÜMEN : GÜMAN : Şüphe, umut
HAVAR : Feryat, el aman