KIRIK HAVALAR
OYUN HAVALARI
UZUN HAVALAR
Biyografiler
Terimler
Yöreler
Makamsal Dizi
Çalgılar
Türkü Sözleri
Makaleler
Öyküler
AŞIP AŞIP GARLI DAĞLAR GELİRSİN
( KIRIK HAVALAR )

Repertuar No
513 
Yöresi- İli
İlçesi- Köyü
Zile/Silis Köyü  
Kaynak Kişi
Derleyen
Notaya Alan
İcra Eden
 
Makamsal Dizi
Konusu - Türü
Karar Sesi
La 
Bitiş Sesi
La 
Usül
2/4 
En Pes Ses
La 
En Tiz Ses
Sol 
Ses Genişliği
7 Ses 
Youtube Linki
 


Nota Yazdır(ey) AŞIP AŞIP GARLI DAĞLAR GELİRSİN (sarı da durnam gelirsin allı sunam gelirsin ey)
EYLEN DURNAM EYLEN BİR HABER SORAYIM (beyler sorayım telli durnam sorayım ey)
BİZİM ELDEN NE HABER BİLİRSİN (sarı da durnam bilirsin allı sunam bilirsin ey)
EYLEN DURNAM EYLEN HABER SORAYIM (beyler sorayım telli durnam sorayım ey)

(ey) ELA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER (sarı da durnam yar dilber allı sunam yar dilber ey)
BEN SENİN DERDİNDEN YANAR AĞLARIM (beyler ağlarım telli sunam ağlarım ey)
KİME ARZEDİYİM GARİP HALİMİ (sarı da durnam halimi allı sunam halimi ey)
EYLEN DURNAM EYLEN HABER SORAYIM (beyler sorayım telli durnam sorayım ey)

-------------------------

NOT : Tokat İli'ne ait derleme fişleri topluca incelendiğinde; kaynak kişiler Sadık Keşen (1317), Yusuf Daş (1326) ve Mahmut Sağlam'dan (1327 ) oluşan guruptan toplam 8 türkü derlenmiş olduğu ve bunlardan "AŞIP AŞIP GARLI DAĞLAR GELİRSİN" adlı türkü 513 repertuar numarası ile, "GİDİYOM AĞLASANA" adlı türkü ise 2776 repertuar numarası ile THM Rrepertuarı'na kaydedildiği görülmektedir.
Bu türkülerden 2776 repertuar numaralı "GİDİYOM AĞLASANA" isimli türkünün notasında kaynak kişi olarak sadece Sadık Keşen, 513 repertuar numaralı "AŞIP AŞIP GARLI DAĞLAR GELİRSİN" türküde ise Sadık Keşen / Yusuf Taş isimleri yazılıdır. Mahmut Sağlam (1327 ) isimli kaynak kişi her iki türküde de görülmemektedir.
Ayrıca "Sadık KeSen" olarak nota üzerine yazılmasına rağmen fişlerde "Sadık KeŞen" olarak yazıldığı görülmekte olup, kayıtlarda düzeltilmiştir.Haberler | Galeri | İletişim | Kırık Havalar | Oyun Havaları | Uzun Havalar |
AŞIP AŞIP GARLI DAĞLAR GELİRSİN Tüm Hakları Saklıdır © 2016